Zasady rezerwacji

Rezerwacja » Zasady rezerwacji
Kropki ozdobne Kropki ozdobne Kropki ozdobne Kropki ozdobne

1. Przed kontaktem warto zapoznać się ze stanem rezerwacji pod linkiem [TERMINARZ]

2. Rezerwacji noclegów można dokonać:

3. Uwaga!

  • Ceny za pokój zależą od okresu, długości pobytu i ilości zameldowanych w nim osób. Nie mają na nie wpływu wielkość pokoju.
  • Ceny noclegów obowiązują z dnia, w którym dokonano rezerwacji.
  • W okresie zimowym wynajmujemy pokoje na min. 2 doby z rezerwacją  dokonaną co najmniej na 2 doby przed przyjazdem.
  • W okresie wakacji system rezerwacji on-line nie zawsze pozwala na rezerwację dowolnie wybranego terminu. W takim przypadku konieczny jest kontakt bezpośredni w celu zarezerwowania wybranego terminu lub zaproponowania możliwie zbliżonego.

4. Po uzyskaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji, przedpłatę w formie zadatku w wysokości 30% kosztów całego pobytu należy wysłać na konto:

Łagowski Krzysztof,
ul. Tomaszowska 21A, 22-672 Susiec,
84 1240 2005 1111 0010 0624 6061
z dopiskiem w tytule: imię i nazwisko osoby rezerwującej ...  , zadatek na pobyt od ... (data przyjazdu)do ... (data wyjazdu)   .

5. Czas oczekiwania na przekazanie zadatku na konto wynosi:

  • 4 doby, gdy czas od zgłoszenia do przyjazdu wynosi co najmniej 7 dni. 
  • Gdy do przyjazdu pozostaje mniej niż 7 dni,  wpłata winna być dokonana w dniu zgłoszenia rezerwacji.
  • W przypadkach szczególnych, za obopólną zgodą temin wpłaty może być wydłużony lub rozłożony na 2 raty.

6. W momencie wpływu pieniędzy na konto rezerwacja jest zatwierdzona. Brak środków w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

7. O wpływie zadatku na nasze konto i zatwierdzeniu rezerwacji informujemy SMS-em.

8. W dniu przyjazdu  pobieramy pozostałą kwotę za cały zarezerwowany okres pobytu.

9. Nasz obiekt nie jest płatnikiem podatku VAT i ze względu na formę działalności wystawiamy rachunki tylko na osoby fizyczne.

10. W przypadku anulowania rezerwacji obiekt proponuje ustalenie innego terminu z zaliczeniem zadatku. Przy braku porozumienia obiekt zwraca:

  • 100% zdatku, przy zgłoszeniu anulowania rezerwacji na min. 60 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu,
  • 50% zadatku, przy zgłoszeniu w okresie 30-59 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu,
  • przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu, obiekt może zatrzymać zadatek lub za zgodą obydwu stron uznać go na poczet pobytu w innym terminie.

11. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie zarezerwowanego terminu, obiekt może zatrzymać całą, opłaconą kwotę za pobyt. Przy porozumieniu stron, obiekt może uznać niewykorzystaną kwotę, na poczet pobytu w innym, ustalonym przez obydwie strony terminie  lub  zwrócić 50% niewykorzystanej kwoty.

12. W przypadku odwołania rezerwacji przypadającej na okres wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią  COVID–19, wpłacony zadatek będzie uznany na poczet innego, dostępnego i uzgodnionego pomiędzy stronami terminu, a w przypadku braku porozumienia zostanie on w całości zwrócony rezerwującemu.