Zasady rezerwacji

Rezerwacja » Zasady rezerwacji
Kropki ozdobne Kropki ozdobne Kropki ozdobne Kropki ozdobne

1. Przed kontaktem warto zapoznać się ze stanem rezerwacji pod linkiem [TERMINARZ]

2. Rezerwacji noclegów można dokonać:

3. Po uzyskaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji, przedpłatę w formie zadatku w wysokości 30% kosztów całego pobytu należy wysłać na konto:

Łagowski Krzysztof,
ul. Tomaszowska 21A, 22-672 Susiec,
84 1240 2005 1111 0010 0624 6061
z dopiskiem w tytule: imię i nazwisko osoby rezerwującej ...  , wskazanie daty przyjazdu od ... , wskazanie daty wyjazdu do ...   .

4. Czas oczekiwania na przekazanie zadatku na konto wynosi:

  • 4 doby, gdy czas od zgłoszenia do przyjazdu wynosi co najmniej 7 dni. 
  • Gdy do przyjazdu pozostaje mniej niż 7 dni,  wpłata winna być dokonana w dniu zgłoszenia.
  • W przypadkach szczególnych, za obopólną zgodą temin wpłaty może być wydłużony lub rozłożony na 2 raty.

5. W momencie wpływu pieniędzy na konto rezerwacja jest zatwierdzona. Brak przedpłaty w ustalonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.

6. O wpływie pieniędzy na nasze konto informujemy SMS-em.

7. W dniu przyjazdu  pobieramy pozostałą kwotę za cały zarezerwowany okres pobytu.

8. Nasz obiekt nie jest płatnikiem podatku VAT i ze względu na formę działalności wystawiamy rachunki tylko na osoby fizyczne.

9. W przypadku anulowania rezerwacji obiekt proponuje ustalenie innego terminu z zaliczeniem zadatku. Przy braku porozumienia obiekt zwraca:

  • 100% zdatku przy zgłoszeniu na min 60 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu,
  • 50% zadatku przy zgłoszeniu w okresie  30-59 dni,
  • w okresie krótszym niż 30 dni, obiekt może zatrzymać zadatek lub za zgodą obydwu stron uznać na poczet pobytu w innym terminie.

10. W przypadku odwołania rezerwacji przypadającej na okres wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią  COVID–19, wpłacony zadatek będzie uznany na poczet innego, dostępnego i uzgodnionego pomiędzy stronami terminu, a w przypadku braku porozumienia zwrócony rezerwującemu.