Regulamin

Kropki ozdobne Kropki ozdobne Kropki ozdobne Kropki ozdobne

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem pobytu. 

I. Regulamin pobytu

 1. Doba w obiekcie trawa od godz. 14:00 pierwszego dnia, do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. W celu zapewnienia właściwych warunków wypoczynku,  obowiązuje cisza nocna od godz. 23:00 do 6:00 rano.
 3. W obiekcie panuje zakaz palenia tytoniu.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa, o złym stanie urządzeń należy niezwłocznie powiadomić gospodarzy.
 5. Przed odjazdem należy bezwzględnie zdać klucze. Nie oddanie kluczy, naraża opuszczających lokal na koszty wymiany zamka.
 6. Prosimy o nie posługiwanie się własnymi urządzeniami, których moc przekracza 500 W. Zbyt duże obciążenie może spowodować wyłączenie zasilania.
 7. W celu uniknięcia nieporozumień, o zaproszeniu osób trzecich, każdorazowo należy powiadomić gospodarzy.
 8. Parking dla gości jest bezpłatny, niestrzeżony.
 9. Niezapowiedziany przyjazd ze zwierzęciem, bez wcześniejszego uzgodnienia warunków i zasad pobytu, może zostać potraktowane jako jednostronne naruszenie umowy i przy braku porozumienia się stron, zwalnia właściciela od obowiązku przyjęcia rezerwujących oraz od zwrotu wpłaconego zadatku.
 10. Nasz obiekt jest zwolniony z podatku VAT.  Ze względu na formę działalności wystawia faktury tylko dla osób fizycznych, przebywających na wypoczynku,  które są niezbędne np. do uzyskania dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

II. Regulamin korzystania z rowerów będących własnością obiektu oraz własnych rowerów gości

 1. Swoim gościom bezpłatnie udostępniamy rowery (w miarę ich dostępności). Nie stosujemy rezerwacji rowerów na cały okres pobytu.
 2. Koszty związane z wymianą naturalnie zużywających się podzespołów (opony,dętki, linki, klocki hamulcowe) ponosi właściciel obiektu.
 3. Koszty związane z rażąco niewłaściwym użytkowaniem rowerów (np.: uszkodzenie kół, przerzutek, hamulców, błotników, bagażnika, siodełka, lamp, ramy) ,  ponosi wypożyczający w cenie uszkodzonych podzespołów.
 4. Wydawane gościom rowery winny być sprawne. W celu uniknięcia nieporozumień przy otrzymywaniu roweru należy sprawdzić jego stan, a przy jego zwracaniu należy zgłosić gospodarzowi zauważone uszkodzenia, aby nie doszło do wypadku podczas korzystania przez kolejnego gościa.
 5. Gości z rowerami na akumulator uprzejmie prosimy o ustalenie warunków zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej do ich  ładowania.

 

III. Regulamin pobytu  w przypadku ogłoszenia epidemii Covid-19

W przypadku ponownego ogłoszenia  epidemii Covid-19, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem podjmujemy następujące  procedury bezpieczeństwa i będziemy prosili o przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. noszenie osłon nosa i ust w kontaktach z osobami spoza rodziny,
 2. utrzymywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi gośćmi (rekomendowane 2 m),
 3. częste, regularne i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekowanie,
 4. informowanie właściciela obiektu o zmiarze przyjęcia osób trzecich jako swoich gości,
 5. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. Prosimy jednocześnie o poinformowanie o takiej sytuacji  gospodarza obiektu.

W celu zminimalizowania kontaktów bezpośrednich z domownikami prosimy o samodzielne:

 1. wietrzenie pokoi,
 2. utrzymanie w czystości pokoi i toalet oraz ich dezynfekowanie (środki czystości znajdują się w łazienkach),
 3. regularne zmywanie i dezynfekowanie płaskich powierzchni jak: blaty, stoły, parapety, poręcze krzeseł a w szczególności we własnych aneksach kuchennych,
 4. segregowanie śmieci i wrzucanie zawiązanych worków ze śmieciami do odpowiednich pojemników,
 5. w kontaktach osobistych korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych oraz wrzucanie zużytych do specjalnie oznakowanych pojemników.

Zasady ogólne:

 1. nieudostępnianie środków dezynfekujących dzieciom,
 2. każdorazowo przed wejściem do obiektu korzystanie z pojemnika do dezynfekcji rąk,
 3. maseczki, rękawice można zakupić w pobliskim sklepie lub aptece.

 

IV. Środki bezpieczeństwa, które zostaną wprowadzone w obiekcie w okresie obowiązywania obostrzeń związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem

 1. Każdy pokój posiada  indywidualną łazienkę i indywidualny aneks kuchenny, umożlwiający samodzielne przyrządzanie posiłków.
 2. Przy wejściu do obiektu umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a przy dozownikach instrukcje dezynfekcji.
 3. W każdej łazience wywieszone są: instrukcja dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. W pomieszczeniach, ogólnodostępnych prowadzona jest bieżąca dezynfekcja powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów.
 5. W pokojach przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji gości w trakcie całego pobytu gospodarze nie prowadzą żadnych prac porządkowych.
 6. W obiekcie panuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych.
 7. Po każdym zakończonym pobycie gości prowadzone jest sprzątanie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
 8. Gospodarze podczas kontaktu z gośćmi oraz podczas sprzątania używają maseczek, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowych fartuchów z długim rękawem.
 9. Pościel i ręczniki dostarczane są w reżimie sanitarnym i prane w temperaturze min. 60º C z dodatkiem detergentu.
 10. Przestrzeń ogólnodostępna obiektu jest na bieżąco wietrzona. Wietrzenie indywidualnych pokoi zaleca się gościom. W trakcie pobytu gospodarze tej czynności nie prowadzą.
 11. Obiekt nie prowadzi żywienia i nie udostępnia ogólnodostępnej kuchni. Każdy pokój posiada indywidualny aneks kuchenny, w których goście sami mogą przygotować posiłki. Posiłki oferują inne, pobliskie obiekty.
 12. Obiekt udostępnia bezpłatnie rowery, które są dezynfekowane przed każdym użyciem.
 13. Numery telefonów do:
  - stacji sanitarno-epidemiologicznej +48 84 664-44-78    lub 79
  - służb medycznych +48 84 664-44-11   do 19

 

III. Oświadczenia

Aktualnie gospodarze nie żądają od gości zaświadczenia ani oświadczenia  dotyczącego szczepienia p. Covid-19,  ale w przypadku zarażenia  się  lub zarażenia się innych osób w obiekcie zaświadczenie o szczepieniu może okazać się przydatne w kontakcie z odpowiednimi służbami.

   Mamy nadzieję, że wprowadzone zasady pobytu przyjmiecie Państwo jako gwarancję dobrego wypoczynku.

                                                                                                                                                  Gospodarze