Regulamin

Kropki ozdobne Kropki ozdobne Kropki ozdobne Kropki ozdobne

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem pobytu. 

I. Regulamin pobytu

 1. Doba w obiekcie trawa od godz. 14:00 pierwszego dnia, do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. W celu zapewnienia właściwych warunków wypoczynku,  obowiązuje cisza nocna od godz. 23:00 do 6:00 rano.
 3. W obiekcie panuje zakaz palenia tytoniu.
 4. Dla zachowania bezpieczeństwa, o złym stanie urządzeń należy niezwłocznie powiadomić gospodarzy.
 5. Przed odjazdem należy bezwzględnie zdać klucze. Nie oddanie kluczy, naraża opuszczających lokal na koszty wymiany zamka.
 6. Prosimy o nie posługiwanie się własnymi urządzeniami, których moc przekracza 500 W. Zbyt duże obciążenie może spowodować wyłączenie zasilania.
 7. W celu uniknięcia nieporozumień, o zaproszeniu osób trzecich, każdorazowo należy powiadomić gospodarzy.
 8. Parking dla gości jest bezpłatny, niestrzeżony.
 9. Niezapowiedziany przyjazd ze zwierzęciem, bez wcześniejszego uzgodnienia warunków i zasad pobytu, może zostać potraktowane jako jednostronne naruszenie umowy i przy braku porozumienia się stron, zwalnia właściciela od obowiązku przyjęcia rezerwujących oraz od zwrotu wpłaconego zadatku.
 10. Nasz obiekt jest zwolniony z podatku VAT.  Ze względu na formę działalności wystawia faktury tylko na osoby fizyczne.

 

II. Regulamin udostępniania rowerów

 1. Swoim gościom bezpłatnie udostępniamy rowery (w miarę ich dostępności). Nie stosujemy rezerwacji rowerów na cały okres pobytu.
 2. Koszty związane z wymianą naturalnie zużywających się podzespołów (opony,dętki, linki, klocki hamulcowe) ponosi właściciel obiektu.
 3. Koszty związane z rażąco niewłaściwym użytkowaniem rowerów (np.: uszkodzenie kół, przerzutek, hamulców, błotników, bagażnika, siodełka, lamp, ramy) ,  ponosi wypożyczający w cenie uszkodzonych podzespołów.
 4. Wydawane gościom rowery winny być sprawne. W celu uniknięcia nieporozumień przy otrzymywaniu roweru oraz przy jego zwracaniu należy zgłosić gospodarzowi zauważone uszkodzenia.

III. Regulamin pobytu  w przypadku ogłoszenia epidemii Covid-19

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem podjęliśmy procedury bezpieczeństwa i prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. noszenie osłon nosa i ust w kontaktach z osobami spoza rodziny,
 2. utrzymywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi gośćmi (rekomendowane 2 m),
 3. częste, regularne i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekowanie,
 4. informowanie właściciela obiektu o zmiarze przyjęcia osób trzecich jako swoich gości,
 5. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. Prosimy jednocześnie o poinformowanie o takiej sytuacji  gospodarza obiektu.

W celu zminimalizowania kontaktów bezpośrednich z domownikami prosimy o samodzielne:

 1. wietrzenie pokoi,
 2. utrzymanie w czystości pokoi i toalet oraz ich dezynfekowanie (środki czystości znajdują się w łazienkach),
 3. regularne zmywanie i dezynfekowanie płaskich powierzchni jak: blaty, stoły, parapety, poręcze krzeseł a w szczególności we własnych aneksach kuchennych,
 4. segregowanie śmieci i wrzucanie zawiązanych worków ze śmieciami do odpowiednich pojemników,
 5. w kontaktach osobistych korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych, rękawic jednorazowych oraz wrzucanie zużytych do specjalnie oznakowanych pojemników.

Zasady ogólne:

 1. nieudostępnianie środków dezynfekujących dzieciom,
 2. każdorazowo przed wejściem do obiektu korzystanie z pojemnika do dezynfekcji rąk,
 3. maseczki, rękawice można zakupić w pobliskim sklepie lub aptece.

 

IV. Środki bezpieczeństwa wprowadzone w obiekcie w  okresie obowiązywania obostrzeń związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem

 1. Każdy pokój posiada  indywidualną łazienkę i indywidualny aneks kuchenny, umożlwiający samodzielne przyrządzanie posiłków.
 2. Przy wejściu do obiektu umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a przy dozownikach instrukcje dezynfekcji.
 3. W każdej łazience wywieszone są: instrukcja dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. W pomieszczeniach, ogólnodostępnych prowadzona jest bieżąca dezynfekcja powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów.
 5. W pokojach przeznaczonych do wyłącznej dyspozycji gości w trakcie całego pobytu gospodarze nie prowadzą żadnych prac porządkowych.
 6. W obiekcie panuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych.
 7. Po każdym zakończonym pobycie gości prowadzone jest sprzątanie pokoju i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia.
 8. Gospodarze podczas kontaktu z gośćmi oraz podczas sprzątania używają maseczek, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowych fartuchów z długim rękawem.
 9. Pościel i ręczniki dostarczane są w reżimie sanitarnym i prane w temperaturze min. 60º C z dodatkiem detergentu.
 10. Przestrzeń ogólnodostępna obiektu jest na bieżąco wietrzona. Wietrzenie indywidualnych pokoi zaleca się gościom. W trakcie pobytu gospodarze tej czynności nie prowadzą.
 11. Obiekt nie prowadzi żywienia i nie udostępnia ogólnodostępnej kuchni. Każdy pokój posiada indywidualny aneks kuchenny, w których goście sami mogą przygotować posiłki. Posiłki oferują inne, pobliskie obiekty.
 12. Obiekt udostępnia bezpłatnie rowery, które są dezynfekowane przed każdym użyciem.
 13. Numery telefonów do:
  - stacji sanitarno-epidemiologicznej +48 84 664-44-78    lub 79
  - służb medycznych +48 84 664-44-11   do 19

 

III. Oświadczenie

Aktualnie gospodarze nie żądają od gości zaświadczenia ani oświadczenia  dotyczącego szczepienia p. Covid-19,  ale w przypadku zarażenia  się  lub zarażenia się innych osób w obiekcie zaświadczenie o szczepieniu może okazać się przydatne w kontakcie z odpowiednimi służbami.

   Mamy nadzieję, że wprowadzone zasady przyjmiecie Państwo jako gwarancję bezpiecznego wypoczynku.

                                                                                                                                                  Gospodarze